Thương mại tăng trưởng

Gần dây, khi UBND tỉnh Quảng Nam dã quan tâm nhiều đến việc tổ chức các cuộc họp về công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trong quý 1 năm 2019 thì kết quả đạt được là trong các tháng đầu năm, Quảng Nam...Đọc tiếp