Tiền làm Sổ đỏ năm 2020 tăng mạnh so với các năm trước?

Khi bạn làm sổ đỏ thì phải nộp rất nhiều các khoản lệ phí. Chẳng hạn như: Lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất hay lệ phí để cấp giấy chứng nhận. Do vậy, khi giá đất tăng lệ phí cũng sẽ tăng theo. Năm 2020 tiền làm sổ đỏ tăng mạnh so với...Đọc tiếp