Trái phiếu doanh nghiệp bất động sản không minh bạch

Hiệp hội Bất động sản TP.HCM đã có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính góp ý về Dự thảo sửa đổi, bổ sung thêm một số điều của Nghị định 163/2018/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Theo Luật Nhà ở 2014 đã quy định “Các nguồn vốn phục vụ...Đọc tiếp