Trái phiếu doanh nghiệp BĐS không minh bạch

Với sự gia tăng nhanh chóng của các hình thức cho thuê như hiện nay. Nguồn cung cấp đất khu công nghiệp tốt sẽ tạo điều kiện rất tốt cho các dự án sắp tới. Vẫn duy trì tốt Theo Trưởng bộ phận bất động sản Công nghiệp, Savills Việt Nam ông John Campbell cho biết:...Đọc tiếp