Treo đồng hồ ở đâu để hợp với phong thủy nhà ở?

Bạn có từng nghĩ việc treo đồng hồ trong nhà sẽ rất quan trọng hay không? Phong thủy đời sống gia đình thường sẽ chịu ảnh hưởng bởi những việc trang trí nhà ở hằng ngày. Do đó, treo đồng hồ phù hợp phong thủy nhà ở cũng là một trong những điều mà bạn...Đọc tiếp