Trụ sở làm việc BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng đã hoàn thiện

Sau hơn 1 năm khởi công xây dựng, Trụ sở làm việc BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng đã hoàn thiện. Mới đây (30-3), BQL Khu CNC và các KCN Đà Nẵng cho biết Trụ sở làm việc BQL Khu CNC và KCN đã hoàn thành. Đây là công trình có ý nghĩa...Đọc tiếp