Xây dựng khu đô thị xanh kiểu mẫu ở Quảng Nam

Chính quyền tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt dự án khu đô thị xanh kiểu mẫu. Mục tiêu của dự án là xây dựng khu dân cư đô thị xanh, tăng hiệu quả của dự án gắn với cải thiện chất lượng môi trường ở, đáp ứng yêu cầu triển khai đầu tư. UBND tỉnh...Đọc tiếp